Våre  aktiviteter

Språkkaféer hver tirsdag og torsdag!

Hver tirsdag og torsdag arrangerer vi språkkaféer i Pilestredet 52 fra klokken 17-18.30. Språkkaféene er et lavterskeltilbud hvor flyktninger og asylsøkere kan praktisere språket og treffe norske studenter. Vi har ulike oppgavehefter med varierende nivå fra A1 til B2 som lages av studentassitenter ansatt ved Akademisk Dugnad (OsloMet), og på torsdager tilbys også engelske oppgavehefter. Språkkaféene bidrar til å bedre språkferdigheter og mulighetene for å bestå nasjonale språktester som Bergenstesten, IELTS og TOEFL, som trengs for å søke høyere utdanning. Samtidig utgjør språkkaféene en sosial arena hvor nye bekjentskap stiftes, kunnskap utveksles og fører til økt forståelse og toleranse.  

Sportsaktiviteter hver onsdag!

Sportsaktiviteter arrangeres hver onsdag kl. 16:30-18 i OsloMet sin gymsal (Pilestredet 50). Sportsaktivitetene stiller ingen krav til talent eller form! Her er det kun innsats og humør. Det er en god måte å knytte bånd mellom frivillige og deltakere. Sportsaktivitetene varierer i innhold avhengig av ønsker, men volleyball og fotball har vært populært blant de som er med.

Vi tilbyr kurs!

Kurs relevante for inkludering, integrering og multikulturalisme har også blitt tilbudt frivillige studenter. Multikulturell erfaring og kompetanse er etterspurt i arbeidslivet og blir stadig viktigere. Karriere og utdanning har også vært tema for kurs som arrangeres for alle frivillige og deltagere. 

Sosiale arrangement og sammenkomster!

I tillegg til de faste, ukentlige språkkaféene og sportsaktivitetene, arranges sosiale arrangement minst én gang i måneden. Formålet med de sosiale arrangementene er at studenter og folk med flyktningbakgrunn skal kunne møtes i uformelle rammer og bli bedre kjent med hverandre uten det faglige fokuset. Eksempler på tidligere arrangement er grilling og kubb i parken, museumstur, juleverksted og maleworkshop. På denne måten blir folk med flyktningbakgrunn inkludert i studenters hverdagslige og sosiale aktiviteter. 

Norsk Start Trondheim

Adresse: Professor Brochs gate 2, Trondheim

E-post: norskstartfo@gmail.com

Org.nr: 914 077 281

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon

Norsk Start Oslo

Adresse: Pilestredet 52, 0167 Oslo

E-post: norskstartoslo@outlook.com

Org.nr: 920 692 052

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon
  • Hvit Facebook Ikon