Om oss

 

Norsk Start Oslo er en frivillig studentforening for alle studenter i Oslo. Foreningens formål er å skape en plattform for flyktninger og asylsøkere og norske studenter og bidra til integrering gjennom inkludering. Foreningen ble etablert i februar 2018 av Hanna Feng Diesen, som en søsterorganisasjon til Norsk Start i Trondheim og samarbeider med Akademisk Dugnad ved storbyuniversitetet OsloMet. Siden oppstart har studentforeningen vokst i størrelse og har i dag en frivilliggruppe med over 100 studenter fra ulike læresteder.

- Vi ønsker integrering gjennom inkludering

For å få til dette har vi ulike aktiviteter:

  • Hver tirsdag og torsdag arrangerer vi språkkaféer i Pilestredet 52 fra klokken 17-18.30. Språkkaféene er et lavterskeltilbud hvor flyktninger og asylsøkere kan praktisere språket og treffe norske studenter. Vi har ulike oppgavehefter med varierende nivå fra A1 til B2, og på torsdager tilbys også engelske oppgavehefter. Språkkaféene bidrar til å bedre språkferdigheter og mulighetene for å bestå nasjonale språktester som Bergenstesten, IELTS og TOEFL, som trengs for å søke høyere utdanning. Samtidig utgjør språkkaféene en sosial arena hvor nye bekjentskap stiftes, kunnskap utveksles og fører til økt forståelse og toleranse.  

  • Sportsaktiviteter arrangeres hver onsdag kl. 16:30-18 i OsloMet sin gymsal (Pilestredet 50). Sportsaktivitetene stiller ingen krav til talent eller form! Her er det kun innsats og humør. Det er en god måte å knytte bånd mellom frivillige og deltakere. Sportsaktivitetene varierer i innhold avhengig av ønsker, men volleyball og fotball har vært populært blant de som er med.

  • Kurs relevante for inkludering, integrering og multikulturalisme har også blitt tilbudt frivillige studenter. Multikulturell erfaring og kompetanse er etterspurt i arbeidslivet og blir stadig viktigere. Karriere og utdanning har også vært tema for kurs som arrangeres for alle frivillige og deltagere. 

  • I tillegg til de faste, ukentlige språkkaféene og sportsaktivitetene, arranges sosiale arrangement minst én gang i måneden. Formålet med de sosiale arrangementene er at studenter og folk med flyktningbakgrunn skal kunne møtes i uformelle rammer og bli bedre kjent med hverandre uten det faglige fokuset. Eksempler på tidligere arrangement er grilling og kubb i parken, museumstur, juleverksted og maleworkshop. På denne måten blir folk med flyktningbakgrunn inkludert i studenters hverdagslige og sosiale aktiviteter. 

Er du student og vil engasjere deg i Norsk Start Oslo? Vi tar opp frivillige studenter i løpet av hele semesteret, og du kan lese mer om å være frivillig her: Engasjer deg.

Lik oss på facebook for å få de nyeste oppdateringene

 

Styret høst 2020

Det har blitt valgt inn nytt styre for høstsemesteret 2020. Det nye styret har offisielt tatt over driften av foreningen og jobber tett sammen med det gamle styret før de vil stå på egne ben etter sommerferien. 

Fra venstre: Sebastian Kestilæ Berg - språkkaféansvarlig, Aseel Abuzeid - PR-ansvarlig, Ida Marlene Henriksen - leder, Karen Jørgensen - økonomiansvarlig, Solveig Brusdal Havre - språkkaféansvarlig, Nora Brodtkorb - prosjektansvarlig, Nor Abdullah - nestleder, Celine Christine Hovannisyan - sosialansvarlig, Ulrik Johannes Alstadius Isene - sportsansvarlig, Sunniva Steen Tellesbø - deltakeransvarlig og Hida Wais - prosjektansvarlig.

Vi fikk dessverre ikke fylt vervet "rekrutteringsansvarlig" og inntil videre fordeles ansvaret til nestleder og sosialansvarlig.

Styret høst 2020

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 14.58.12.png

Ida Marlene Henriksen

Leder

E-post: idamar.henriksen@gmail.com

Fra: Kolbotn

Studerer: Statsvitenskap

Beskriv Norsk Start med ett ord: superdupermegahyggelig

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.39.47.png

Nor B. Abdulla

Nestleder

E-post: nnorr2614@gmail.com

Fra: Fredrikstad

Studerer: Utviklingsstudier

Beskriv Norsk Start med ett ord: vennskap

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.15.22.png

Karen Jørgensen

Økonomiansvarlig

E-post: karenhjorgensen23@gmail.com

Fra: Oslo

Studerer: Fullført utviklingsstudier 

Beskriv Norsk Start med ett ord: lærerrikt

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.18.12.png

Ulrik Johannes Isene

Sportsansvarlig

E-post: ulrikisene@yahoo.no

Fra: Oslo

Studerer: Utviklingsstudier 

Beskriv Norsk Start med ett ord: samhold

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 14.47.02.png

Aseel Abuzeid

PR-ansvarlig

E-post:  abuzeidaseel@gmail.com

Fra: Sandnes

Studerer: Sosiologi

Beskriv Norsk Start med ett ord: samfunnsnyttig

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.38.04.png

Celine Hovanisjan

Sosialansvarlig

E-post: Celinehov@hotmail.com

Fra: Lillestrøm

Studerer: Utviklingsstudier

Beskriv Norsk Start med ett ord: inkluderende

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.42.54.png

Sunniva Steen Tellesbø

Deltakeransvarlig

E-post: Sunntelle@gmail.com

Fra: Oppegård

Studerer: Journalistikk

Beskriv Norsk Start med ett ord: inspirerende

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.11.49.png

Tida Wais og Nora Bordtkorb

Prosjektansvarlig

E-post: hida-wais@hotmail.comnora.johanne.brodtkorb@gmail.com

Fra: Oslo/Horten

Studerer: Utviklingsstudier/Midtøstenstudier med arabisk

Beskriv Norsk Start med ett ord: sosialt/inkluderende

Skjermbilde 2020-05-18 kl. 15.04.07.png

Sebastian Kestilæ Berg og Solveig Bruse Havre

Språkkaféansvarlig

E-post: sebastian.k.berg@gmail.com / solbrus@live.no

Fra: Vadsø/Bergen

Studerer: Lektor i samfunnsfag og spansk/ Grunnskolelærer

Beskriv Norsk Start med ett ord: givende/inspirerende

Avatar 108

Dekkes av nestleder og sosialansvarlig

Rekrutteringsansvarlig

E-post: 

Fra: 

Studerer: 

Beskriv Norsk Start med ett ord: 

Tidligere styrer

 

Styret vår 2020

Fra venstre: Karen Jørgensen (prosjektansvarlig), Ozan Øzcan (økonomiansvarlig), Sebastian Kestilæ Berg (rekrutteringsansvarlig), Ingrid Solberg Bechmann (leder), Hida Ahmed Wais (prosjektansvarlig), Nor Burhan Abdullah) (nestleder), Celine Hovanisjan (sosialt ansvarlig)

 

Ikke avbildet: Aseel Abuzeid (PR-ansvarlig), Line Strømberg Mærlie (språkkaféansvarlig), Ulrik Isene (sportsansvarlig)

Styret vår 2019

 

 

 

 

 

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk

Sportaktivitetsansvarlig: Ozan Øzcan

Prosjektansvarlig: Lars Nesset Romundstad og Elisabeth Selmer Amundsen 

Rekrutteringsansvarlig og sosialtansvarlig: Tharsana Ganesh, Ingrid Bechmann, Tone Hafsås

PR-ansvarlig: Mahnaz Noyan

Styret høst 2018

Leder: Hanna Feng Diesen

Økonomiansvarlig: Julia Jeanette Mørk 

Sosialtansvarlig: Ozan Øzcan

Rekrutteringsansvarlig: Lars Nesset Romundstad 

PR-ansvarlig: Tone Hafsås 

Norsk Start Trondheim

Adresse: Professor Brochs gate 2, Trondheim

E-post: norskstartfo@gmail.com

Org.nr: 914 077 281

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon

Norsk Start Oslo

Adresse: Pilestredet 52, 0167 Oslo

E-post: norskstartoslo@outlook.com

Org.nr: 920 692 052

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon
  • Hvit Facebook Ikon