Om Norsk Start

Norsk Start er en frivillig studentforening som jobber for inkludering av personer med flyktningbakgrunn i Trondheim og i Oslo. Vårt formål er å skape en arena hvor norsktalende studenter og deltakere (flyktninger og asylsøkere) kan møtes. Slik håper vi å kunne bidra til kulturforståelse, språkforbedring og nye vennskap.

For å få til dette er vår hovedaktivitet ukentlige språkkafeer. Vi opplever at mange av deltakerne vi er i kontakt med er interessert i informasjon om jobb og utdanning. Temaet utdanning og jobbsøking har dermed blitt et viktig fokus i arbeidet vårt, og vi ønsker å kunne veilede deltakerne våre innenfor disse feltene så godt det lar seg gjøre. Som studenter ønsker vi å bidra til en enklere inngang i student- og arbeidslivet for nyankomne flyktninger i Norge.

Vi arrangerer jevnlig ulike sosiale aktiviteter hvor frivillige studenter og deltakere kan møtes i uformelle rammer og bli kjent og ha det gøy sammen. Eksempler på tidligere arrangementer vi har hatt er filmvisning, vinteraktivitetsdag, museumsbesøk, matkveld, søndagsturer og spillkveld. Poenget er at våre arrangementer skal være lavterskeltilbud for både deltakere og studenter.

Vi ønsker integrering gjennom inkludering!

Som studentforening fokuserer vi på å være en møteplass for engasjerte studenter på tvers av ulike studiesteder. Det er viktig for oss å skape et sosialt miljø blant våre frivillige studenter. Foruten de sosiale arrangementene tilbyr vi våre frivillige ulike kurs knyttet opp mot arbeidet vårt og som vil være relevant læring i dagens mangfoldige samfunn.

Norsk Start Trondheim

Adresse: Professor Brochs gate 2, Trondheim

E-post: norskstartfo@gmail.com

Org.nr: 914 077 281

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon

Norsk Start Oslo

Adresse: Pilestredet 52, 0167 Oslo

E-post: norskstartoslo@outlook.com

Org.nr: 920 692 052

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon