Om Norsk Start

Norsk Start er en frivillig studentforening som jobber for inkludering av personer med fluktbakgrunn i Trondheim, Oslo og Bergen. Vårt formål er å skape en sosial arena hvor studenter og flyktninger/asylsøkere kan møtes og bli kjent. Slik håper vi å kunne bidra til langsiktig integreringsarbeid, kulturforståelse, språkforbedring og nye nettverk.

For å få til dette er vår hovedaktivitet ukentlige språkkafeer/samtalemøter. Vi opplever at mange av deltakerne vi er i kontakt med er interessert i informasjon om jobb og utdanning. Temaet utdanning og jobbsøking har dermed blitt et viktig fokus i arbeidet vårt, og vi ønsker å kunne veilede deltakerne våre innenfor disse feltene så godt det lar seg gjøre. Som studenter ønsker vi å bidra til en enklere inngang i student- og arbeidslivet for flyktninger/asylsøkere i Norge.

I tillegg til våre ukentlige aktiviteter har vi ulike sosiale arrangementer hvor studenter og flyktninger og andre migranter kan bli enda bedre kjent. Aktivitetene kan være alt fra vinteraktivitetsdag, museumsbesøk og matkveld til bålkveld, bowling og grilling i parken. Målet med alle våre arrangementer er at det skal være lavterskel, sosialt og inkluderende. 

Som studentforening er vi opptatt av å være en møteplass for studenter på tvers av ulike studiesteder. Det er viktig for oss å skape et sosialt miljø blant våre frivillige, og vi har derfor egne sosiale sammenkomster gjennom semesteret. I tillegg tilbyr vi våre frivillige ulike kurs knyttet opp mot arbeidet vårt og som vil være relevant læring i dagens mangfoldige samfunn. 

Filmen er laget av Ragnarok film i Trondheim 2018.