Om Norsk Start

samtalemøter.jpg

Norsk Start er en studentforening som basert på frivillighet, jobber for inkludering av personer med fluktbakgrunn i Trondheim, Oslo og Bergen. Vårt formål er å skape en sosial arena hvor studenter og flyktninger/asylsøkere kan bli kjent, lære av hverandre og utveksle erfaringer. Slik håper vi å kunne bidra til langsiktig integreringsarbeid, kulturforståelse, språkforbedring og utvidelse av sitt sosiale nettverk. 

NorskStartOBanner_edited.png

Vår hovedaktivitet er ukentlige språkkaféer eller samtalemøter hvor vi skravler om alt og ingenting over en kopp kaffe. I tillegg har vi et fokus på utdanning og jobb. Som studenter kjenner vi utdanningssystemet godt og skal selv ut i arbeidslivet. Vi ønsker derfor å være en brobygger og skape en enklere inngang til student- og arbeidslivet for personer med fluktbakgrunn, så godt det lar seg gjøre. 

I tillegg til våre faste aktiviteter har vi ulike sosiale sammenkomster i løpet av semesteret. Dette kan være alt fra vinteraktivitetsdag, museumsbesøk, matkveld, CV-kurs, parkhygg, bowling, minigolf eller malekveld. Målet med alle arrangementene våre er at det skal være lavterskel, sosialt og inkluderende. 

Som studentforening er vi også opptatt av å være en møteplass for studenter som ønsker å bli kjent med hverandre på tvers av studieretning og studiested. Vi har derfor egne sosiale treff gjennom semesteret kun for våre frivillige for å skape et godt samhold og et godt miljø. I tillegg tilbyr vi våre frivillige ulike kurs knyttet opp mot arbeidet vårt og som vil være relevant læring i dagens mangfoldige samfunn.  

facebookcover2_edited.jpg

Sjekk ut videoen nedenfor for å få et innblikk i hva det er vi driver med. Filmen er fra Trondheim og ble filmet i 2018. En stor takk til Ragnarok film som har laget videoen gratis for oss! 

ragnarok.png