Om Norsk Start

Norsk Start er en studentforening som basert på frivillighet, jobber for inkludering av personer med fluktbakgrunn i Trondheim, Oslo og Bergen. Vårt formål er å skape en sosial arena hvor studenter og flyktninger/asylsøkere kan bli kjent, lære av hverandre og utveksle erfaringer. Slik håper vi å kunne bidra til langsiktig integreringsarbeid, kulturforståelse, språkforbedring og utvidelse av sitt sosiale nettverk. 

Vår hovedaktivitet er ukentlige språkkaféer eller samtalemøter hvor vi skravler om alt og ingenting over en kopp kaffe. I tillegg har vi et fokus på utdanning og jobb. Som studenter kjenner vi utdanningssystemet godt og skal selv ut i arbeidslivet. Vi ønsker derfor å være en brobygger og skape en enklere inngang til student- og arbeidslivet for personer med fluktbakgrunn, så godt det lar seg gjøre. 

I tillegg til våre faste aktiviteter har vi ulike sosiale sammenkomster i løpet av semesteret. Dette kan være alt fra vinteraktivitetsdag, museumsbesøk, matkveld, CV-kurs, parkhygg, bowling, minigolf eller malekveld. Målet med alle arrangementene våre er at det skal være lavterskel, sosialt og inkluderende. 

Som studentforening er vi også opptatt av å være en møteplass for studenter som ønsker å bli kjent med hverandre på tvers av studieretning og studiested. Vi har derfor egne sosiale treff gjennom semesteret kun for våre frivillige for å skape et godt samhold og et godt miljø. I tillegg tilbyr vi våre frivillige ulike kurs knyttet opp mot arbeidet vårt og som vil være relevant læring i dagens mangfoldige samfunn.  

Sjekk ut videoen nedenfor for å få et innblikk i hva det er vi driver med. Filmen er fra Trondheim og ble filmet i 2018. En stor takk til Ragnarok film som har laget videoen gratis for oss! 

ragnarok.png